1. Kryssa i rätt svar på varje fråga. Du kan bara välja ett svar för varje fråga.
  2. Det finns ingen tidsbegränsning. Förvänta dig att varje nivå tar 5 minuter.
  3. När du känner att du bara gissar, vänligen sluta fylla i svaren och klicka på stoppknappen.
  4. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter på nästa sida.